Opublikowano: 06.10.2009

Od września 2009 do listopada 2009 realizowany jest projekt pod nazwą ?Wspieranie wojewódzkich inicjatyw z zakresu profilaktyki narkomanii w szczególności działań adresowanych do dzieci i młodzieży zagrożonych narkomanią?.
Cykl warsztatów profilaktycznych stanowi część działań prowadzonych przez Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? od 2002 r. w ramach Regionalnego Systemu Diagnozy
i Profilaktyki Zachowań Problemowych Dzieci i Młodzieży.
W ramach projektu realizowane są warsztaty profilaktyczne i spektakle teatralne o tematyce profilaktycznej przygotowywane przez młodzież z klubów Wolna Strefa w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego, które zgłosiły zainteresowanie tematem przeciwdziałania zjawisku narkomanii.

Szczegółowe cele proponowanych działań profilaktycznych dla młodzieży to:
- nabywanie umiejętności rozpoznawania technik manipulacyjnych i sposobów werbowania,
- nabywanie umiejętności promowania własnego zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w kontaktach z innymi,
- dostarczenie podstawowej wiedzy na temat HIV/ AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową,
- rozwijanie umiejętności społecznych zmniejszających ryzyko zakażenia wirusem HIV,
- kształtowanie postaw akceptacji, tolerancji i wsparcia wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS,
- kształtowanie umiejętności rozpoznawania sytuacji ryzykownych,
- nabywanie umiejętności podejmowania odpowiedzialnych decyzji w zakresie promowania własnego zdrowia.

Projekt finansowany jest przez SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.