Opublikowano: 06.10.2009

Serdecznie zapraszamy na bezpłatną konferencję połączoną z warsztatami szkoleniowymi pn. "Finansowanie działalności oraz zarządzanie projektami", która odbędzie się dnia 21.10.2009 w Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku-Kamiennej, w godzinach 9.00-15.00.

Podczas spotkania zaprezentowane zostaną możliwości korzystania ze środków zewnętrznych na realizację działań, pomysłów, przykłady ciekawych projektów, a także omówienie krok po kroku zasad przygotowania projektów, struktura wniosku a także najczęstsze błędy popełniane przez projektodawców.

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej.

Poniżej program spotkania.

PROGRAM KONFERENCJI


?Finansowanie działalności oraz zarządzanie projektami?


Centrum Kształcenia Praktycznego w Skarżysku Kamiennej
ul. Tysiąclecia 20
21 październik 2009 godz. 9.00 ? 15.00


Szkolenie kierowane jest do osób zainteresowanych zdobyciem umiejętności tworzenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapraszamy do udziału osoby zatrudnione oraz nieaktywne zawodowo.

9.00 ? 9.15 Otwarcie konferencji oraz promocja projektu ?Wsparcie i rozwój ekonomii społecznej?.
- Ks. dr Andrzej Drapała Prezes Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie

9.15 ? 11.00 III sektor w województwie świętokrzyskim, prezentacja możliwości rozwoju i dobrych praktyk
- Prowadzenie: Joanna Alberska

11.00 ? 11.15 Przerwa kawowa

11.15 ? 13.00 Warsztaty szkoleniowe ?Wniosek krok po kroku?
- warsztaty kształtujące umiejętność tworzenia projektów (formułowanie celów, działania, rezultaty i produkty, grupy odbiorców, budżet i harmonogram) w grupach obejmujących tematykę bezrobocie/ wychowanie/ zdrowie.

13.00-13.30 Przerwa na lunch

13.30 ? 15.00 Warsztaty szkoleniowe cd.

15.00 Zakończenie spotkania.


Uczestnicy nie ponoszą żadnych opłat związanych z udziałem w warsztatach szkoleniowych. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie kompletu dokumentów, na który składa się:
- formularz zgłoszeniowy,
- zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku osób pracujących, lub oświadczenie w przypadku osób nieaktywnych zawodowo.
- kserokopia dowodu osobistego.
Osobiście lub pocztą w Biurze Projektu, ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce.
Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w trakcie spotkania. Wszelkie informacje można uzyskać u koordynatora projektu ? P. Justyna Strzelecka, tel. 041 366 94 02.
Formularz zgłoszeniowy oraz wzory zaświadczeń dostępne do pobrania na stronie internetowej www.nadziejarodzinie.org.pl/wires w zakładce ?dokumenty do pobrania?.