Opublikowano: 28.09.2009

Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? prowadzące sieć Osiedlowych Klubów Młodzieżowych ?Wolna Strefa? oraz ?Młoda Strefa? poszukuje stażystów do pracy w w/w placówkach. Kandydaci starający się o pracę w ramach stażu powinni spełniać następujące kryteria:


- posiadać wykształcenie wyższe pedagogiczne lub psychologiczne;
- wykazywać się wysokim poziomem motywacji do pracy z dziećmi i młodzieżą;
- mieć dobry kontakt z młodymi ludźmi;
- prezentować wysoki poziom kultury osobistej;
- wykazywać się kreatywnością, pomysłowością oraz innowacyjnością myślenia.

Praca w naszych placówkach stanowi cenne źródło doświadczeń zawodowych w zakresie pracy opiekuńczo ? wychowawczej z młodzieżą. Zapewniamy korzystne warunki pracy i miłą atmosferę w zespołach wychowawców zatrudnionych w poszczególnych placówkach.

Osoby zainteresowane odbyciem stażu zapraszamy do kontaktu z biurem klubów, mieszczącym się w Kielcach przy ul. Kołłątaja 4, bądź też kontakt telefoniczny pod numerem: (041) 366-10-87