Opublikowano: 22.09.2009

Z początkiem września ruszył kolejny projekt skierowany do młodych ludzi uczęszczających do Klubów Wolna Strefa i Młoda Strefa pod nazwą: "Prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego w formie klubów młodzieżowych". Realizacja projektu ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin dysfunkcyjnych w wieku 7-19 lat uczęszczających do Klubów Młodzieżowych prowadzonych przez Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie?.

Projekt ma na celu prowadzenie bezpłatnych zajęć rozwijających zainteresowania, zamiłowania oraz uzdolnienia dzieci i młodzieży. Poprzez realizację projektu w głównej mierze chcemy zachęcić dzieci i młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu, poszukiwań swoich zainteresowań i rozwoju hobby.
Wyrównywanie szans edukacyjnych prowadzone będzie poprzez udział klubowiczów w różnego rodzaju sekcjach zainteresowań zgodnych z ich zamiłowaniami i pomysłami.

Realizację projektu dofinansowuje Fortis Foundation Polska.