Opublikowano: 30.11.2008

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie" było współorganizatorem konferencji, która odbyła się w dniu dzisiejszym w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim. Konferencji przewodniczył Wojewoda Grzegorz Banaś a głównymi gośćmi byli Wicepremier Przemysław Gosiewski, minister Halina Olendzka oraz minister Joanna Kluzik - Rostkowska.

Prezes Zarządu Ks. Andrzej Drapała przedstawił program "Systemowa praca w środowisku młodzieżowym jako szansa na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród młodzieży. Przedstawił również innowacyjny projekt pod nazwą "Młodzieżowy Projekt Zatrudnienia", który Stowarzysznie wraz z Ministrem Pracy i Polityki społecznej chce wdrożyć w województwie świetokrzyskim. Jest to projekt pilotażowy w obszarze aktywizacji młodych w wieku 18 ? 30 lat wchodzących na rynek pracy, mających problemy z utrzymaniem zatrudnienia, bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych.
Podczas spotkania rozmawiano na temat polityki rodzinnej oraz pomocy społecznej w województwie świętokrzyskim. - Pomoc społeczna to niezwykle ważna dziedzina w naszym województwie, bowiem blisko 118 tys. osób w regionie jest objętych pomocą państwa. Środki na politykę społeczną stanowią również najistotniejszą część budżetu wojewody, rocznie to kwota około 625 mln zł. - poinformował wojewoda Grzegorz Banaś. Pieniądze za pośrednictwem samorządów wykorzystywane są m.in. na prowadzenie domów pomocy społecznej czy też dożywianie dzieci.
Na realizowanie polityki społecznej dla województwa świętokrzyskiego przewidziano w budżecie państwa dodatkowe 17 mln zł, z których ponad 15 trafiło już do beneficjentów. Jak poinformował premier Przemysław Gosiewski ponad 10 mln zł. zostanie przeznaczonych na dożywianie dzieci, około 4 mln. na zasiłki z pomocy społecznej, 500 tys. zł. trafi do Domów Pomocy Społecznej w Gnojnie, Łagiewnikach oraz DPS-u im. Jana Pawła II w Kielcach, kolejne 300 tys. zostanie przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, a 93 tys. na pomoc dla bezdomnych. - Przyznanie tych dotacji ukazuje reakcję rządu na sytuacje kryzysowe w naszym regionie oraz pokazują skalę tych zjawisk - podkreślił premier Gosiewski. Zapowiedział również, że Polska otrzyma do podziału dodatkowy miliard złotych w ramach ?Porozumienia Szwajcarskiego". Pieniądze mają zostać przeznaczone na pomoc dla ludności wiejskiej oraz hospicja.