Opublikowano: 30.11.2008

Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? uzyskało status Organizacji Pożytku Publicznego

W dniu 29.05.2007 Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? jako Organizację Pożytku Publicznego. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, od 1 stycznia 2004 roku podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą pomniejszyć podatek dochodowy - wynikający z zeznania rocznego (PIT 36 i PIT 37) - o kwotę stanowiącą 1% podatku należnego, przekazując tę kwotę na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wpłacając dowolną kwotę na rzecz organizacji pożytku publicznego, przy wypełnianiu rocznego zeznania podatkowego, można pomniejszyć należny podatek o 1%. Osoby, które chciałyby finansowo wspomóc naszą działalność proszone są o dokonywanie wpłat na konto bankowe ING Bank Śląski Oddział w Kielcach, ul. Silniczna 26 nr 74 1050 1416 1000 0022 6389 1562.