Opublikowano: 30.11.2008

Informacja dla gr I i II - zagadnienia na egzamin końcowy szkolenia pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych pedagogów środowiskowych"1. Pojęcie mediacji
2. Warunki trwałości porozumień
3. Zadania rozwojowe okresu dojrzewania
4 Determinanty depresji młodzieńczej
5. Objawy zespołu pourazowego
6. Cechy interwencji kryzysowej
7. Pojęcia agresji i przemocy
8. Młodzieżowe podkultury przemocy
9. Charakterystyczne cechy podkultur młodzieżowych
10. Jakim procesom podlega system rodziny
11. Rola terapeuty w podejściu systemowym w terapii rodzin
12. Przemoc w rodzinie w podejściu systemowym.
13. Terapia przemocy seksualnej w rodzinie
14. Czynniki odpowiedzialne za wzrost liczby zachowań agresywnych w grupach.
15. Role w grupie.
16. Pojęcie adolescencji.
17. Zjawiska społeczno ? kulturowe wpływające na proces socjalizacji młodzieży.