Opublikowano: 30.11.2008

Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? Rozpoczyna nabór kandydatów na II turę bezpłatnego szkolenia pn. ?Podniesienie kwalifikacji zawodowych pedagogów środowiskowych?. Zgłoszenia (list motywacyjny + CV + ankieta aplikacyjna do pobrania w zakładce szkolenia) wraz z aktualnym zdjęciem prosimy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? 25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36

lub składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia w pok. 13 do dnia 27.04.2007r. z dopiskiem "Projekt Szkoleniowy". Więcej informacji pod nr tel. 041 335 87 55