Opublikowano: 30.11.2008

Doświadczenia kieleckiego Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie " posłużą Ministerstwu Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu rządowego programu dotyczącego pracy z młodzieżą.
Klub "Wolna Strefa ", działający w Kielcach na osiedlu "Na Stoku " gościł 7 listopada wiceminister pracy i polityki społecznej Joannę Kluzik-Rostkowską oraz parlamentarzystów świętokrzyskich. Minister chciała poznać pracę stowarzyszenia i jej placówek młodzieżowych, gdyż w przyszłym roku chce nią zainspirować pracę urzędników ministerialnych nad specjalnym programem adresowanym do młodzieży. Klub działa w ramach Stowarzyszenia "Nadzieja Rodzinie ", a jego prezesem jest ks. Andrzej Drapała.