Opublikowano: 30.11.2008

Przeciwdziałaniu wykluczaniu i marginalizacji dzieci i młodzieży oraz używaniu przez nich narkotyków służyć ma porozumienie świętokrzyskich instytucji użyteczności publicznej z katolickim Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie".

Przeciwdziałaniu wykluczaniu i marginalizacji dzieci i młodzieży oraz używaniu przez nich narkotyków służyć ma porozumienie świętokrzyskich instytucji użyteczności publicznej z katolickim Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie". W obecności kilkuset dzieci, ich wychowawców i rodziców w poniedziałek wieczorem 27 listopada na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury zawarte zostało w Kielcach "sześcioporozumienie" pomiędzy Stowarzyszeniem "Nadzieja Rodzinie" w Kielcach a Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskim Urzędem Wojewódzkim, Akademią Świętokrzyską im. Jana Kochanowskiego, Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach i Ochotniczym Hufcem Pracy w Kielcach. Dokument stwierdza, że narastające zagrożenia cywilizacyjne powodują coraz trudniejsze odnajdywanie się dzieci i młodzieży w obecnej rzeczywistości, stąd trudności wielu rodzin w wypełnianiu swoich funkcji wobec dzieci. "Zapobieganie wśród dzieci i młodzieży zachowaniom destrukcyjnym, patologicznym, popadania w uzależnienia, co w konsekwencji prowadzi do wkraczaniu na drogę przestępczą, będzie przedmiotem podejmowanych wspólnie działań przez strony z niniejszego porozumienia" - czytamy w dokumencie. Porozumienie podpisali: wojewoda Grzegorz Banaś, rektor Akademii prof. Regina Renz, komendant wojewódzki policji - Wojciech Olbryś, wojewódzki komendant OHP - Ranata Wicha, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego - Marek Goss. W imieniu Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie" podpis złożył prezes ks. Andrzej Drapała.