Opublikowano: 30.11.2008

W dniu 5 czerwca Ksiądz Biskup Ordynariusz Kielecki Kazimierz Ryczan dokonał uroczystego otwarcia i poświęcenia powstałych w ramach Stowarzyszenia ?Nadzieja Rodzinie? placówek Oddziału Dziennego dla Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych oraz Klubu Pacjenta NZOZ ?Nadzieja Rodzinie? w obecności Ministra Zdrowia prof. Zbigniewa Religi, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PIS Przemysława Gosiewskiego, Wojewody Świętokrzyskiego, Prezydenta Miasta Kielc oraz zaproszonych parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów, policji, służby zdrowia i Akademii Świętokrzyskiej.
Od 2002 roku Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? jest współtwórcą i głównym realizatorem Regionalnego Systemu Diagnozy i Profilaktyki Uzależnień powstałego na mocy porozumienia pomiędzy Kuratorium Oświaty, Akademii Świętokrzyskiej i Caritas Diecezji Kieleckiej. W ramach RSDiP, Stowarzyszenie przeprowadza diagnozę oraz prowadzi zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie przeciwdziałania narkomanii i innych uzależnień a także HIV-AIDS oraz przemocy. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tego rodzaju pomocą, oraz koniecznością zbudowania systemu wielorzędowej profilaktyki, terapii i readaptacji osób po leczeniu, w styczniu 2006 Stowarzyszenie przejęło od Caritas Diecezji Kieleckiej Rodzinną Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień na bazie której stworzyło Zakład Terapii i Profilaktyki Uzależnień - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ?Nadzieja Rodzinie? w skład którego wchodzą: ? Poradnia Zdrowia Psychicznego, świadcząca porady diagnostyczne, terapeutyczne oraz psychologiczne, sesje psychoterapii indywidualnej, a także Systemowej Terapii Rodzin ? Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień od Substancji Psychoaktywnych, która świadczy porady diagnostyczne, organizuje sesje psychoterapii indywidualnej i grupowej z rodziną pacjenta. ? Poradnia Leczenia Uzależnień. Organizuje sesje psychoterapii indywidualnej, grupowej z rodziną pacjenta. Udziela porad kompleksowo-konsultacyjnych w terapii uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz innych uzależnień. ? Oddział Dzienny. Stworzony z myślą o młodzieży uzależnionej od substancji psychoaktywnych, leków i alkoholu. Poradnie działają codziennie od 9 - 19 w Kielcach przy ul. Karczówkowskiej 36, natomiast Oddział Dzienny codziennie od 13 - 19. W świetle międzynarodowych badań specjaliści ONZ oceniają, że narkotyki stosuje 200 milionów ludzi, a badania ogólnopolskie, regionalne i lokalne jednoznacznie wskazują na konieczność budowania systemowych rozwiązań w walce i przeciwdziałaniu narkomanii, przemocy oraz innym uzależnieniom i dysfunkcjom środowiskowym. Badania wśród 3570 uczniów z 2005 roku przeprowadzone przez dr M. Szpringer z Akademii Świętokrzyskiej pokazują, że 35,1 % uczniów przyznało się do brania narkotyków więcej niż jeden raz. Badania na grupie 5899 uczniów w 2002 roku prowadzone przez ks. prof. J. Śledzianowskiego pokazują, że 34, 22 % uczniów przyznało się do prób brania narkotyków. Stowarzyszenie ?Nadzieja Rodzinie? stale dostrzega potrzebę budowania systemowych rozwiązań w przeciwdziałaniu i zapobieganiu patologii środowiskowych, prowadzenia wielorzędowej profilaktyki oraz współpracy z instytucjami lokalnymi i środowiskowymi dla jak najlepszych efektów działania. Głównym celem statutowym Stowarzyszenia ?Nadzieja Rodzinie? jest dążenie do stworzenia szerokiego porozumienia społecznego na rzecz pomocy rodzinie w sytuacji kryzysowej. Cel ten realizowany jest poprzez diagnozę potrzeb lokalnych, profilaktykę w szkołach, terapię dziecka i rodziny, prowadzenie Klubów Młodzieżowych będących elementem profilaktyki pierwszo i drugorzędowej oraz poprzez szkolenia kadry specjalistów bezpośrednio zaangażowanych w pracę środowiskową. W dniu otwarcia nowych placówek Minister Zdrowia podkreślił, że działalność Stowarzyszenia ?Nadzieja Rodzinie? jest wzorcem do budowania rozwiązań systemowych i jako takie będzie promowane przez Ministra w kraju. Poseł PIS Przemysław Gosiewski podkreślił, że od początku swojego istnienia troską Stowarzyszenia jest kompleksowe wsparcie rodziny i jako przedstawiciel władz zapewnił, że będą powstawały nowe ustawy promujące tego typu działalność. Wojewoda Świętokrzyski Grzegorz Banaś skierował pod adresem Stowarzyszenia wiele ciepłych słów i podkreślił, że jest dumny iż to dzieło, tak dobrze ocenione przez Ministra Zdrowia wyrosło z Ziemi Świętokrzyskiej i takie rozwiązania będzie wspierał równeż w przyszłości.