Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"
ul. Karczówkowska 36
25-711 Kielce

sekretariat(at)nadziejarodzinie.org.pl

rekrutacja(at)nadziejarodzinie.org.pl

 

Inspektor Ochrony  Danych – Leon Zięba , kontakt: email: iod(at)nadziejarodzinie.org.pl lub pisemnie na adres: Stowarzyszenie ,,Nadzieja Rodzinie'' ul. Karczówkowska 36, 25-711 Kielce z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.


Numery linii telefonicznych:

Lp Abonent Nr zewnętrzny
Nr wewnętrzny
1 Sekretariat Stowarzyszenia
„Nadzieja Rodzinie”
36 69 404 404
2 Dyrektor Wykonawczy 36 69 415 415
3
Biuro Projektów 36 69 403 403
4
Księgowość i Kadry 36 69 413
34 70 741
413
741
5
Administracja 36 69 429
429
6
Recepcja NZOZ
„Nadzieja Rodzinie"
34 55 665 lub
36 69 400
400 lub 501
7
Biuro NZOZ 36 69 414 414
8
Biuro Klubów Młodzieżowych
34 70 743
743
9
Klub „Wolna Strefa”
Karczówkowska 36
36 69 417 417
10
Fax Sekretariat Stowarzyszenia
„Nadzieja Rodzinie”
36 69 418 418


Dane rejestrowe

KRS: 0000116441
NIP: 657-25-03-478
REGON: 292663406

Stowarzyszenie posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.

Nr konta bankowego
BNP Paribas 64 1750 0012 0000 0000 3212 0792


Nr konta bankowego do nawiązek
BNP Paribas 83 1750 0012 0000 0000 3754 4884Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Nadzieja Rodzinie”

25–711 Kielce
ul. Karczówkowska 36
tel. +48 (41) 34 55 665, 36 69 400, 602 478 089
fax +48 (41) 36 69 419
e-mail: sekretariat(at)nadziejarodzinie.org.pl
nzoz.nadziejarodzinie.org.plOśrodek Rehabilitacyjny dla Osób z Uzależnieniem od Substancji Psychoaktywnych
Pałęgi 80, 6-080 Mniów
tel. +48 (41) 37 37 567, 606 329 511, 607 150 334
e-mail: osrodek.palegi(at)nadziejarodzinie.org.pl
www.narkomania.kielce.pl

 

Młodzieżowe Kluby Osiedlowe „Wolna Strefa”
ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 75/3, 25-430 Kielce
Telefon: +48 (41) 362 56 40
jnj.wolnastrefa.pl
jnj@wolnastrefa.pl

ul. Naruszewicza 16, 25-628 Kielce
+48 690 030 002
naruszewicza.wolnastrefa.pl
naruszewicza@wolnastrefa.pl

ul. Karczówkowska 36, 25-715 Kielce
karczowkowska.wolnastrefa.pl
karczowkowska@wolnastrefa.pl


Dziecięco-Młodzieżowe Kluby „Młoda Strefa”
os. Na Stoku 98, 25-437 Kielce
+48 (41) 362 37 44
nastoku.wolnastrefa.pl
nastoku@wolnastrefa.pl

ul. Oboźna 5, 25-212 Kielce
+48 (41) 361 74 32
obozna.wolnastrefa.pl
obozna@wolnastrefa.pl


Wolna Strefa w województwie świętokrzyskim

Klub Młodzieżowy "Wolna Strefa"
Grzymałków ul. Kościelna 8, 26-080 Mniów
+48 (0) 533 011 750
grzymalkow.wolnastrefa.pl
grzymalkow(at)wolnastrefa.pl

Klub Młodzieżowy "Wolna Strefa"
Kostomłoty Pierwsze, gmina Miedziana Góra
ul. Podmiejska 142
+48 532 159 319
kostomloty.wolnastrefa.pl
kostomloty(at)wolnastrefa.pl