Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” ogłasza nabór kandydatów na bezpłatne szkolenie
pn. „Podniesienie kwalifikacji zawodowych pedagogów środowiskowych”.
Udział w projekcie szkoleniowym "Podniesienie kwalifikacji zawodowych pedagogów środowiskowych" kierowany jest do osób pracujących, (preferowane sektory MSWiA, Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej i Sprawiedliwości), a posiadających następujące kwalifikacje:

  • wykształcenie wyższe (pedagogiczne – pedagogika ogólna z kierunkami pokrewnymi, profilaktyka społeczna, resocjalizacja, rewalidacja, prawo, socjologia, psychologia, medycyna)
  • wiedzę z zakresu pracy z młodzieżą
  • znajomość pracy socjalnej z dziećmi i ich rodzinami
  • dużą motywację do podniesienia kwalifikacji zawodowych.


Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa.
Dzięki zakładanemu przedsięwzięciu wsparcie otrzyma 64 osoby, które będą uczestniczyć w zajęciach w 2 grupach 32 osobowych.
Projekt będzie realizowany poprzez 300 godzinne szkolenie teoretyczne i praktyczne. Rodzaje oraz program szkoleń dostępny na stronie Stowarzyszenia.
Szkolnie rozpocznie się wyjazdowym treningiem interpersonalnym dla grupy I w dniach 10-13 maja dla grupy II 17-20 maja. Szkolenie zakończy się egzaminem i uzyskaniem Certyfikatu Pedagoga Środowiskowego.
Zgłoszenia (list motywacyjny   CV   ankieta aplikacyjna ) wraz z aktualnym zdjęciem prosimy przesyłać na adres:

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”
25-711 Kielce, ul. Karczówkowska 36
lub składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia w pok. 13 do dnia 27.04.2007r. z dopiskiem  "Projekt Szkoleniowy".
Więcej informacji pod nr tel. 041 335 87 55